افراد آنلاین
1 کاربر آن‌لاين است (1 کاربر در حال مشاهده‌ی سایت اخبار)

عضو: 0
مهمان: 1

بیشتر...

اونودولمادئق گيجه« روُوايات» --- يازان : قربان صحت بدخشان

فرستنده magtymghuly در تاريخ ۱۳۹۳/۹/۱۲ ۱۸:۳۰:۰۰ (766 بار خوانده شده) مشاهیر ترکمن
( غارا دألي گؤكلنگ روُوايات لارا سينگن بِييك سازندا )

برای دیدن تصویر اصلی در صفحه جدید کلیک کنید.

نجي ميلادي يئل دا، غارري غالا دا دوُغلان وه كؤپ توٌركمن حالق سازلاري نئنگ آوتوري بوُلان، يانديم وه ائنجئتما يالي عاجايئپ توٌركمن سازلارئني دؤره دن، هِمده موُللا غووانچ، گؤني بِگ، ساري باغشي وه مئللي آقا يالي أگيرت لرينگ حالئپاسي حاساپلانيان غارا دألي گؤكلِنگ بارادا، غئنانساق دا بيزده اوُنچاقلي ماغلومات يوُق.

اوُنونگ ياشان، دؤره دِن وه يوغالان يئلي حاقدا چشمه لرده دوُلي وه آنئق ماغلومات تاپايماق آنگسات دأل.

توٌركمن لر بو بييك سازاندا لاري بارادا اؤز بيليأن زات لارئني غورساق لارئندا ساقلاپ اوُني آغئزدان- آغزا گلجككي نِسله غوُوشورئپ اونگايان بوُلماغا چمه لي.


يانگي ياقئندا كلاله شهري نينگ بييك پئراغي نئنگ آدئني گؤتريأن جمغييه تي نينگ بير نأچه جوُغاپ كأر آغضالاري بيلن، گنبد شهرينه مئخمانچئلئغا گلن غارا دألي گؤكله نگينگ يگه ني «غالپاق قاقا» بيلن اوُتورشماق بيزه مييسسر اِتدي.

اؤيوٌنگ ايه سي بيزي بي چاق مأهيرلي غارشئلادي، دوُلي هززت- حوُرمات اتدي، اوُتورشماغا بيزه موٌمكين چيليك دؤرتدي.

غالپاق قاقا 1939- نجي يئل دا دوُغلان، يوُقاري اوُقووي باكودا تمام لان، گوٌلر يوٌزلي گپه – سؤزه غاتي چپر آدام اكن.غالپاق قاقا گوٌرروٌنگه شيله باشلادي: « 1979- نجي يئل دا مأتي شيخ ديين بير ياشولي مانگا: « اوغلوم سن غارا دألي گؤكلنگ ديين آدي بللي توٌركمن سازانداسي نئنگ آغتئغي بوُلمالي» دييدي.
من بگنجيمه ائلغاپ اجه مينگ يانئنا بارئپ، اجه، من غارا دألي ديين سازاندانگ آغتئغئمي ديديم، اجم يوُق اوُغلوم سنينگ بابانگا خاللي دييرِلر، غارا دألي بوُلسا سنينگ دايئنگ دئر دييدي.

شوندان بأري من دايئم بارادا ماغلومات توُپلاپ يؤرشيم كؤپ كيتاپ لاري بارلادئم يؤنه آز ماغلوماتا غابات گلديم. دييمك منينگ سازاندا دايئم ايل آراسئندا روُواياتا سينگن بوُلمالي.

روُوايات لاري ايل آراسئندان دوُلي يئغنايئن ديسِم آرمان دايئم بارادا كؤپ روُواياتلاري بيليأن پأليوان كييك، تاغي موخام وه بايرام غولي( غارا دألي نينگ دوغانئنئنگ آدي داقئلان) يالي آدام- لاري شيله دوشومدان گچيريپ ديرين ايندي اوُلار آرامئزدا يوُق.

هر نيچيك هم بوُلسا گلينگ من سيزه غارا دايئمئنگ نأهيلي دألي لاقامئني آلئشي بارادا ايل آراسئندا آيدئليان روُواياتي آيدئپ بره يين دييدي:

« دايئم، حاقدان پاي بريلن، غويما غورساق سازاندا اكن اوُل گوٌلر يوٌزلي، گؤوني آچئق، شاهانداز ييگيت بوُلوپ دئر.

دوُست- يارلارئني جودا غوُوي گؤريأن اكن وه ايل حالقي بيلن ائسنئشئقلي ياشاپ دئر. اول 18-17 ياشئندا يانگي مورتي تابان يِتگينجك ييگيت كأ، بير گوٌن دنگ- دوش لاري نئنگ بيري اوُنونگ يانئنا گليپ : « غارا من پئلان اوُبادا بير غئز بيلن سؤيوٌشيأرين يؤنه غئزئنگ اجه سي- قاقاسي اوُنونگ من بيلن دورموشا چئقجاغئنا غارشي دوريارلار، اوُلار: « بيز سن يالي ينگي يوُلوق غارئنا غئز برمه ريس، اِشِك اؤز دنگين غاشار، گيت اؤز دنگينگي گؤزله» ديييأرلز غارئپ- پوقارا لارئنگ كِمسيديليأن دؤوري، سؤيوٌشيأن ياش لارئنگ آراسسا دويغي لارئنا هيچ هيلي حوُرمات غوُيولمايان دؤوري، مقدّس سؤيگي ديييليأن زادئنگ باهاسي وپا بيلن دأل آلتئن- كوٌموٌش بيلن كِسگيت لِنيأن واغتي، غارا سازاندانگ وِپالي دوُستي اؤز ائقبالئني اؤزي غوُراماقچي بوُليار. اوُنونگ، اؤز سؤييأن غئزئني هر بير اؤنگ يته نه دؤزمه جه گي غاتي چئني، دوُستي غارا هم « چئن دوُست گنگِش ده بللي دير» ديله ني اونگا دوغري ماصلاحات بريأر وه بو سؤيوٌشيأن ياش يوٌرك لرينگ، بيرك بيره گه غوُووشماغئنا كؤمك اتجك ديگينه بِرك سؤز بريأر.

اينه بير گوٌن سؤيوٌليأن غئزئنگ اوُباسئندا توُي بوُليار، غارا بو توُيا باغشي سازاندا حؤكموٌنده دأل، يؤنه كِي بير مئخمان حؤكموٌنده چاغئرئليار، غارا، عاشئق دوُستونئنگ يانئنا بارئپ: « دوُستوم باياقي سنينگ سؤييأن غئزئنگ حاقدا اِدن گوٌرروٌنگميزينگ چئنئرغامالي واغتي گلأيدي اؤيديأن، سن بو گيجه كي توُيا اؤز غامئنگي ايده بار.

من سنينگ ائزئنگدا، غئزا غوُووشماغا اليمدن گلن كؤمه گيمي ادِرين» ديييأر.

توُي دابارالي گچيأر. « هر ايشينگ خايري ياغشي، توُيونگ بزه گي باغشي» ديين لري، توٌركمن توُي لاري باغشي سئز بوُليارمي نأمه؟ بو توُيدا- دا غارتاشان راق اوُبا باغشي سئ بير اؤيوٌنگ ايچينده آيدئم آيدئپ اوُتئر. غارا اؤز دوُستي بيلن باغشي لئ اؤيه گيريپ، آلقئملاپ اديل باغشي نئنگ يانئندا اوُتوريارلار.

باغشي آقانگ داش – تؤوه رگينده اوُن ييگريم ساني آدام دان كؤپ غالماندئرام ولي اوُل هنيزم ياپبئلداق دان سوُوولشئپ بير چكيملي آيدئما گچه نوُق، غارانئنگ ولي ايچيني ايت يئرتئپ باريار. بيردن باغشي آقا آياق يوُلونا چئقيار، دوتارئني بوُلسا غارانئنگ يانئندا اؤيوٌنگ تأريمينه سؤيأپ غوُييار.
غارا شو پورصاتدان پيدالانئپ بيلنيكسيزجه دوتارئنگ كيرشيني چكيپ اوٌزر- اوٌزر ده غوُييار.
باغشي آقا اؤووٌرليپ گليأر گؤرسه دوتارئنا ال دگيپ دير. اوُل اوُتوران لارا يوٌزله نيپ بو دوتارا ال دگيپ دير آداملار كيم اوُني غوران بوُلسا آيدئمئني هم اؤزي گليپ آيتسئن ديييأر. غارا چأره سيني غوتارئپ اوُرتا چئقيار.

اوُتوران ياشولي لارئنگ بيري : « آي اوُغلانلئق اديپ دير ده سيز گؤووٌن اتمأنگ باغشي آقا » ديييأر. اوُندا باغشي يوُق آقام بو كيم هم بوُلسا آيدئم- سازي بيليأن آدام بوُلمالي، اوُنونگ غورومي دوُغري آيدئم آيدايمالي اديپ دوتاري غوروپ غوُيوپ دئر آخئري.

غارا، دوتاري الينه آلئپ ادِپ بيلن ياشولي باغشي دان اورسغات سوُرايار. غارا بأش اوُن ساني آيدئم آيدئپ آيدماني دوٌشيأر اوُبا بير غولغولا، اوُبا اولي – كيچي توُي يرينه سوٌيشوٌپ گليأر، اوُيوٌنگ ايچينده اوُتورارا – تورارا ير تاپئلانوُق غارانئنگ جادئلي ماخمال اوُوازي اوُلاري آنگق اديأر، سس توٌركمن صحراسي نئنگ آسودا گيجه سي ، توٌملوٌگي بؤوسوٌپ، آنگنگات – آنگنگات غوم دپه لرينگ اوٌستي بيلن اوزاق- اوزاق لارا غوُنگشي اوبالارا يتيأر.

ساز اؤرأن يانغئللي چئقيار غارا سازاندا اؤز هئجران چكيأن دوُستي بيلن دويغو داشلئق گؤركزيأن يالي زارئنلاپ : « سؤيوٌشيأن ياشلار، حاق عاشئق لار بير بيرينه غوُووشماغا حاقلي، هيچ كيم تيره- طايپاسي گوٌيچلي بوُلاني بيلن، مالي – موٌلكي كؤپ بوُلاني بيلن هيچ كيمه ائلايتادا عايال ماشغالا سوٌتم اتمأگه، اوُني زوُرلاپ اؤز سؤييأن ييگيديندن آيرا دوٌشوٌرمأگه حاقي يوُق» ديييپ ناغرا چكيأن يالئدي.

اؤز دوُستي غاراني جاني – باغري بيلن دينگلأپ اوُتوران عاشئق ييگيت بو زارئن اوُوازا دوُلي دوٌشوٌنيأر. گؤزوٌنه ياش تگه لأپ اؤيدن چئقئپ گيديأر. ساز بيل كؤكرلن مأره كه دن، اوُنونگ چئقئپ گيده نيني دويوُن آدام بوُلمايار.

غارا سازاندا: « آياغئمي يازايئن هم ده بير چاي جوُغاپ اده يين » ديييپ داش چئقيار. اؤيوٌنگ ايچي آلا واغئردي بوُليار.

اوُتوران ياشوللاردان بيري : « اوُ... هوُ و... آدام لار، بو نيره دِن گلِن باغشي آدئني زادئني بير بيليأن بارمي مونئنگ» دييدي.

ينه ده بيري : « اؤزي هأ غارري غالا اطراپئندان گلدي ميكأ ديييأن، گؤكلنگ لردن، آدي هم غارا بوُلايسا گرك ديييأر.

يوُق اوُنگا غارا دييمه لي دأل آداملار، غارا دألي دييمه لي اوُل بو گيجه دأليرأپ آيتدي غولاغمئزئنگ پوُسوني آچدي بنده كِسبيندن كمال تاپسئن.

اوتوران لار يرلي ير دن دوُغري آيديانگ دا، دوُغري آيديانگ بوُلوشدي لار.

گوٌرروٌنگي باشلان ياشولي: « گلينگ اوُندا شو گيجه دن باشلاپ بو ياغشي ييگيده غارا ديمأني غارا دألي دييه لينگ آداملار، غارا دألي گؤكلنگ داش ايشيكده تأزه آلان لاقامئني اشديپ دوران غارا، يانگي ساز بريپ باشلان آلا دانگئنگ اوٌموٌش- تامئش لئغئندا، اوُبادان اپ- اسلي آراني آچان، آرتلاشئقلي باريان بوُز آتا گؤزي دوٌشنده : « مانگا وه مِنينگ دوُستوما بو گيجه ياد دان چئقماجاق گيجه بوُلدي اؤيديأن ». غارا دألي گؤكلنگ يئلغئرئپ اؤيه گيريأر.

1 – پئراغي جمغييه تي نينگ، گنبد شهرينه مئخمانچئلئغا گلن غارا دألي گؤكله نگينگ يگه ني «غالپاق قاقا» بيلن اوُتورشوغا غاتناشان آغضالاري:
- چاري بايندري مقدّم: غارا دألي گؤكلنگ آنسامبوُلي نينگ باشلئغي.
- عزيز معمي زاده يازئجي ، محقق
- نورياغدي زيارتي شاعر
- آرتئق حسين زاده چپر اِدبيياتچي
2- ياپبئلداق: پس أهنگ بيلن آيدئليان آيدئم
3- چاي جوُغاپ اِتمك: بوشوقماق، آياق يوُلونا چئقماق – پشواتمك
من بو سؤزي ادبيياتچي استاد بردي پُردل دِن اشيتديم.
صفحه مناسب چاپ 
 
بی‌شک دیدگاه هر کس نشانه‌ی تفکر اوست، ما در برابر نظر دیگران مسئول نیستیم
فرستنده شاخه